Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

»Napredne tehnologije, še posebej uporaba digitalnih tehnologij, imajo v kmetijstvu številne koristi. Povečujejo produktivnost, donos pridelkov in proizvodnost živali, optimizirajo vložke v postopke ter zmanjšujejo obseg dela, kar povečuje dobičkonosnost. Kmetom torej pomagajo delovati natančneje, učinkoviteje in trajnostno. Z njimi se tudi izboljšujejo delovne razmere kmetov in zmanjšujejo vplivi kmetijstva na okolje. Pomembno je tudi poudariti, da je zaradi uporabe digitalnih tehnologij kmetovanje privlačnejše za mlajše generacije.«

Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano