Agro HI-tech natečaj 2022

Namen Agro hi-tech natečaja

Namen natečaja je iskanje dobrih praks pri (1) razvoju in prenosu ter (2) uporabi novih tehnologij v celotni prehranski verigi od njive do mize. Zanimajo nas napredne, inovativne in predvsem uporabne rešitve v vseh fazah kmetijstva ter pri proizvodnji, logistiki in trženju hrane. 

Iščemo:

  • raziskovalne ustanove, podjetja in druge, ki razvijajo in ponujajo nove oziroma napredne tehnologije za kmetijstvo in živilskopredelovalno industrijo;
  • kmetije, zadruge, kmetijska in živilskopredelovalna podjetja ter druge ponudnike hrane, ki so z novimi, naprednimi in okoljsko sprejemljivimi rešitvami že optimizirali pridelavo, predelavo, pakiranje ali transport hrane (končnih produktov).

Kategorije natečaja

Na natečaju bomo poiskali zmagovalca v teh kategorijah: 

1) NAJBOLJŠI UPORABNIK novih tehnologij v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji po izboru strokovne komisije

2) NAJBOLJŠI PONUDNIK novih tehnologij v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji po izboru strokovne komisije

3) NAJBOLJŠA IDEJA na področju novih tehnologij v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji po izboru strokovne komisije

Kandidati Agro hi-tech natečaja 2022 so:

KATEGORIJA

1. Najboljši PONUDNIK

2. Najboljši UPORABNIK

 

3. Najboljša IDEJA

Podporniki