Spoznajte podpornike dogodka

»Napredne tehnologije, še posebej uporaba digitalnih tehnologij, imajo v kmetijstvu številne koristi. Povečujejo produktivnost, donos pridelkov in proizvodnost živali, optimizirajo vložke v postopke ter zmanjšujejo obseg dela, kar povečuje dobičkonosnost. Kmetom torej pomagajo delovati natančneje, učinkoviteje in trajnostno. Z njimi se tudi izboljšujejo delovne razmere kmetov in zmanjšujejo vplivi kmetijstva na okolje. Pomembno je tudi poudariti, da je zaradi uporabe digitalnih tehnologij kmetovanje privlačnejše za mlajše generacije.«

dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

 

 

»Spremenjene in nemalokrat prekinjene dobavne verige, ki v zadnjem času povzročajo preglavice v številnih panogah, so tudi na področju prehrane znova opozorile na pomen samooskrbe in trajnosti. V NLB, kjer smo trajnost postavili v središče svoje miselnosti in poslovnih odločitev, se tega dobro zavedamo, zato s specializirano, prilagojeno ponudbo podpiramo slovenske kmetovalce. Izkušenj nam ne manjka, znanja in pravih rešitev pa prav tako ne. Naši strokovnjaki se strankam posvetijo individualno, jih obiščejo na kmetiji ali kjerkoli drugje na terenu, prisluhnejo njihovim zgodbam in zanje poiščejo ne samo pravo obliko financiranja, ampak celostno rešitev po njihovi meri.«

Andrej Lasič, pomočnik uprave NLB za korporativno in investicijsko bančništvo

» Poljska želi postati evropsko središče za proizvodnjo hrane. Kmetijsko-živilska industrija pomeni osem odstotkov bruto dodane vrednosti države, trgovinski presežek pa se povečuje. Mnoga poljska podjetja so že izvedla obsežna vlaganja v najsodobnejšo proizvodno infrastrukturo, zlasti v proizvodnji mlečnih izdelkov, mesa in zamrznjene hrane, zdaj pa je na vrsti kmetijstvo. Glavni izzivi ostajajo rešitve za izboljšanje kmetijske proizvodnje in njene kakovosti ter zmanjšanje vplivov na okolje. Konferenca Agro Hi-tech je priložnost za predstavitev nekaj uspešno izvedenih projektov. «

Krzysztof Olendzki, veleposlanik Republike Poljske v Ljubljani

 

»Zadruge imajo danes izjemen potencial svojega poslovnega razvoja. Zadružništvo je namreč sistem, ki ima vse vrednote trajnostnega gospodarstva, potrebuje le korak naprej v smeri sodobnih trženjskih pristopov in uvedbe učinkovitega ter integriranega poslovanja. Na poti v poslovni model prihodnosti je digitalizacija pomembna oblika preobrazbe, ki jo je treba izvesti celostno. Ker to za marsikatero zadrugo pomeni izziv, jim v Zadružni zvezi Slovenije podporo ponujamo v obliki svetovalnega programa celostne digitalne preobrazbe. «

Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, z.o.o.

Če bi se tudi vi želeli pogovoriti o možnostih sodelovanja in se pridružiti našim podpornikom konference, prosim, pišite na naslov aleksandra.horvat@finance.si.