Spoznajte podpornike dogodka

Irena Šinko, ministrica

»Naša prizadevanja so z vidika modernizacije kmetijstva usmerjena v digitalno transformacijo s poudarkom na zelenem preboju. Digitalna preobrazba kmetijstva in živilstva je v ospredju paradigme nove skupne kmetijske politike in evropskega zelenega dogovora. Digitalno vodeni sistemi kmetijstvu omogočajo prehod v precizni sistem kmetovanja in tehnološko digitalizacijo opreme, avtomatizacijo, ki prinaša robotizacijo procesov, manjšo rabo vložkov (voda, gnojila, fitofarmacevtska sredstva) ter opreme, s katero se spremljajo rastline ali živali. Digitalizacija v živilskopredelovalni panogi pa med drugim omogoča večjo sledljivost živil, nadzor nad varnostjo in kakovostjo živil, nadzor nad snovnimi tokovi za hitrejši prehod v krožno in biogospodarstvo, učinkovitejše poslovanje, označevanje živil in še marsikaj.

Kar se tiče startupov, so relativno nova podjetniška oblika, ki omogoča tudi v agroživilstvu oblikovanje novih podjetniških idej in njihovo uveljavljanje v praksi. Na področju trženja in predelave hrane je veliko možnosti za razvoj novih idej in njihov prenos v prakso. Bistveno je, da so predvsem mladi podjetniki sposobni pripraviti ustrezne projekte, ki so nato tudi realizirani in se ustrezno razvijajo. Pri razvoju startupov je ključno spodbujanje razvoja nišnih tehnologij in smotrne porabe virov. V prihodnje pa bo imela velik pomen predelava stranskih proizvodov, ki lahko postanejo pomemben vir surovin v novih postopkih pridelave in predelave.«

Andrej Lasič, član uprave NLB, odgovoren za korporativno in investicijsko bančništvo

»Ker je ena od ključnih strateških usmeritev naše banke trajnost, ni presenetljivo, da v NLB veliko pozornosti namenjamo samooskrbi in s tem tudi temu, kako podpreti naše kmetovalce. Izkušenj nam ne manjka, znanja in pravih rešitev pa prav tako ne. Za kmetovalce smo pripravili specializirano, prilagojeno ponudbo, naši svetovalci pa so posebej usposobljeni za obvladovanje tveganj in iskanje ustreznih finančnih konstrukcij za naložbe na kmetijah. Strankam se posvetijo individualno, jih obiščejo na kmetiji ali kjerkoli drugje na terenu, prisluhnejo njihovim zgodbam in zanje poiščejo ne samo pravo obliko financiranja, ampak celostno rešitev po njihovi meri.«

Če bi se tudi vi želeli pogovoriti o možnostih sodelovanja in se pridružiti našim podpornikom konference, prosim, pišite na naslov aleksandra.horvat@finance.si.