Direktor

Branimir Popov, Prime Trinity LLC

Branimir Popov je magister menedžmenta v kmetijstvu in magister podatkovnih znanosti. Ima več kot 10 let izkušenj v različnih proizvodnih sistemih in sektorjih rastlinske pridelave in predelave (bioplin, visokointenzivni sistemi pridelave rastlin). Sodeloval je že z več kot 100 kmetijami in podjetji v regiji in Braziliji s prodajnimi in svetovalnimi dejavnostmi pri tehnikah skeniranja, vzorčenja in analize tal. Je pravi promotor agrotehnoloških startup podjetij, ki potrebujejo izkušenega in vsestranskega svetovalca na področju preciznega kmetijstva.

09:45 – 10:45 Umetna inteligenca v agroživilstvu, primeri dobrih praks

  • Prihodnost kmetovanja z ogljikom: prednosti in slabosti

V predstavitvi se bo Branimir Popov osredotočil na prihodnost kmetovanja z ogljikom s posebno pozornostjo na merilnih tehnikah, kvantificiranju in povečanju potenciala zagonskih podjetij, ki delujejo na področju kmetovanja z ogljikom. Prikazal bo študije primerov, kako lahko hitro in varno preidemo na kmetovanje z ogljikom in kakšne bi lahko bile prednosti in slabosti tega pristopa. Prav tako bo sistematično razložil scenarije in procese tako imenovanih stopenj degradacije tal ter pomen skrbnega pregleda zemljišč.