Doc. dr. sc. Domagoj Zimmer, Fakulteta za agrobiotehniške znanosti Osijek

 

09:45 – 10:30 Predstavitev primerov dobrih praks uporabe robotov v kmetijstvu