Predstojnik Infrastrukturnega centra Jablje

Dr. Blaž Germšek, Kmetijski inštitut Slovenije

Dr. Blaž Germšek, predstojnik Infrastrukturnega centra Jablje Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS), se v svojem službenem in prostem času ukvarja predvsem z novimi tehnologijami v kmetijstvu, najbolj ga zanimajo predvsem breztalna (hidroponska) vzgoja rastlin v kontroliranih in v zavarovanih pogojih (rastlinjakih). Deluje na področju rastlinske pridelave v poljedelstvu, sadjarstvu in vrtnarstvu. Prav tako pa se ukvarja z digitalizacijo in drugimi informacijsko podprtimi sistemi v kmetijstvu, ter robotiko. Tema doktorata je bila strojno učenje v sadjarstvo, zato ga ta tematika še posebej zanima in privlači.

V okviru rednega dela na Kmetijskem inštitutu Slovenije se ukvarja z semenarstvom in tržno dejavnostjo na področju pridelave slovenskih sort krompirja, trav, detelj in vrtnin. Prizadeva si, da bi slovenske sorte bile bolje zastopane in razpoložljive domačim kupcem, predvsem pa slovenskemu kmetu.

Kmetijski inštitut Slovenije je vodilna raziskovalna inštitucija na področju kmetijstva v Sloveniji. Celovito se ukvarja s problematiko sodobnega kmetijstva ter širi svoje delovanje na področje varstva okolja in ekologije. Zaposluje 234 delavcev, od tega več kot 80 raziskovalcev.

11:15 – 12:00 Kako uspešno digitalizirati in robotizirati kmetijo