Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dr. Jože Podgoršek