Redni profesor

Dr. Matjaž Mihelj, Fakulteta za elektrotehniko

Laboratorij za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani raziskuje in razvija sisteme za avtomatizacijo, robotizacijo in podporo odločanju na področjih industrije, gradbeništva, medicine in kmetijstva. Člani laboratorija aktivno delujejo v mednarodnih in domačih raziskovalnih in industrijskih projektih. Številne predlagane rešitve so bile vpeljane v redno uporabo. V okviru laboratorija deluje Center za sodelujočo robotiko s poudarkom na razvoju in implementaciji konceptov, ki temeljijo na sodelovanju človeka in robota.

Matjaž Mihelj je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in soustanovitelj visokotehnološkega podjetja Kinestica. Raziskuje različne vidike načrtovanja in uporabe robotov, senzornih sistemov ter tehnologij navidezne in obogatene resničnosti. Je avtor več tehnoloških inovacij in znanstvenih objav.

9:10 – 9:50 Robotizacija v kmetijstvu – zakaj in kako