Asistent

Dr. Sebastjan Šlajpah, Fakulteta za elektrotehniko

Laboratorij za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani raziskuje in razvija sisteme za avtomatizacijo, robotizacijo in podporo odločanju na področjih industrije, gradbeništva, medicine in kmetijstva. Člani laboratorija aktivno delujejo v mednarodnih in domačih raziskovalnih in industrijskih projektih. Številne predlagane rešitve so bile vpeljane v redno uporabo. V okviru laboratorija deluje Center za sodelujočo robotiko s poudarkom na razvoju in implementaciji konceptov, ki temeljijo na sodelovanju človeka in robota.

Dr. Sebastjan Šlajpah je asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje zajema uporabo industrijskih in sodelujočih robotov v in izven industrijskega okolja, vodenje robotov v interakciji s človekom, varnost v robotiki ter izgradnjo namenskih robotskih rešitev. V zadnjem času se posveča predvsem avtomatizaciji laboratorijskih procesov ter vpeljavi robotskih rešitev v kmetijstvo.

09:45 – 10:45 Predstavitev primerov dobrih praks uporabe robotov v kmetijstvu