Direktor WDCC-ja

Dr. Willem Jan Knibbe, Univerza in raziskave Wageningen

Dr. Willem Jan Knibbe je direktor WDCC-ja, kompetenčnega centra za obdelavo podatkov Wageningen (Wageningen Data Competence Center), ki deluje pod okriljem univerzitetne in znanstvenoraziskovalne ustanove v Wageningenu. Kompetenčni center Wageningen je namenjen razvoju in uporabi strokovnega znanja na področju podatkovno intenzivnih metod in tehnologije v izobraževanju in raziskavah za bivalno okolje. Ima doktorat iz fizike in astronomije ter je dolga leta delal v različnih okoljih, kjer je veliko podatkov o znanstvenih raziskavah in njihovih aplikacijah.

09:45 – 10:45 Umetna inteligenca v agroživilstvu, primeri dobrih praks

  • Digitalni dvojčki, virtualne različice izdelka

Univerzitetna in znanstvenoraziskovalna ustanova v Wageningenu vodi projekt »Digitalni dvojčki«, v katerem razvijajo digitalne primere živih predmetov, sistemov ali procesov, kot so celice, rastline, živali, ljudje in ekosistemi, ter neživih predmetov, kot so hrana in dobavne verige. Digitalni dvojčki se lahko uporabljajo za opisovanje, analizo in simulacijo procesov in organizmov, in to z rabo podatkov, umetno inteligenco (AI) in strojnim učenjem. To nam ne omogoča le boljšega razumevanja, opisovanja in analiziranja realnosti, temveč tudi natančnejše raziskovanje nadaljnjih scenarijev razvoja teh predmetov, sistemov ali procesov.