Odgovorni partner

Jure Mikuž, South Central Ventures

Jure Mikuž je izkušen vlagatelj v segmentu tveganega kapitala z več kot 15-letnimi izkušnjami na tem področju. Bil je ustanovitelj prvega tovrstnega sklada v Sloveniji in od takrat je vodil ali sodeloval pri več kot 30 projektih iz različnih tehnoloških panog. Je član upravnega odbora več portfeljskih podjetij, hkrati pa aktivno prispeva k razvoju okolja za naložbe v tehnološka podjetja v regiji. Je odgovorni partner pri South Central Ventures, vodilnem regionalnem ponudniku tveganega kapitala s podružnicami v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in Skopju.

Industrija agritech je zanimivo področje za South Central Ventures, kjer iščemo panoge z dolgoročno rastočim potencialom. Trdno verjamemo, da je proizvodnja boljše, bolj zdrave hrane z manjšim vplivom na naše okolje pravi mega trend, ki bo tu še desetletja. Kmetijstvo je panoga, ki še ni popolnoma digitalizirana, in mi iščemo nišne tehnološke akterje, ki lahko tradicionalnim podjetjem pomagajo doseči to preobrazbo.

11:10 – 12:00 Okrogla miza: Financiranje in razvoj zagonskih podjetij in projektov v kmetijstvu

Za razvoj, financiranje in trženje kmetijstva so potrebne finančne storitve, ki lahko podpirajo manjše in večje kmetijske naložbe ter kmetijsko infrastrukturo, ki zahteva dolgoročno financiranje in tehnološki napredek. Pomemben izziv je tudi reševanje sistemskih tveganj z različnimi mehanizmi za obvladovanje tveganj. Na okrogli mizi se bomo z gosti pogovarjali, kje v kmetijstvu so priložnosti za tehnološki in digitalni razvoj in kako do virov financiranja ter ustrezne svetovalne podpore.