Startup community manager

Mitja Mikuž, Primorski tehnološki park

Primorski tehnološki park je eden izmed najbolj dinamičnih startup ekosistemov v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je  podjetjem omogočati rast in razvoj. Z vključitvijo v PTP inkubator podjetniki pridobijo uporabno podjetniško znanje, dostop do izkušenih mentorjev in skupnosti startup podjetnikov. V letu 2021 je sedem inkubiranih podjetij raslo v povprečju s 30 % letno stopnjo rasti. V zadnjih 3 letih pa je 11 inkubiranih podjetij prejelo investicijska sredstva v skupni višini več kot 2 mio EUR.

Mitja Mikuž je startup community manager Primorskega tehnološkega parka. V zadnjih 10 letih je sodeloval pri razvoju več kot 250 podjetniških projektov, iniciativ ali startup podjetij. Njegova glavna vloga pri tem je ustvarjanje kakovostnih programov. Mitja se inkubiranim podjetjem posveča 1:1, zato jih zelo dobro pozna in posebnost posveča iskanju pravih mentorjev za posamezna podjetja in njihove strateške izzive. Mitja je v sodelovanju z inkubiranimi ustanovitelji podjetij ustvaril uspešen model povezovanja podjetnikov v propulzivno startup skupnost

12.45– 13.15 Kako nastopiti in se uveljaviti na trgu

14.00 – 14.45 Pogovor s predstavniki dobrih praks