Odsek za tehnologije znanja

Prof. dr. Marko Debeljak, Institut Jožef Stefan

Prof. dr. Marko Debeljak je višji znanstveni sodelavec na Odseku za tehnologije znanja na Institutu “Jožef Stefan” in izredni profesor ekologije. Njegova temeljna izobrazba je iz sistemske ekologije. Njegovo osrednje raziskovalno področje je razvoj in uporaba metod umetne inteligence v naprednih sistemih za podporo odločanju na področju trajnostnega razvoja agroživilskega sektorja. Pri tem se osredotoča na reševanje izzivov številnih kmetijskih področij, kot so vpliv gensko spremenjenih pridelkov na okolje, ocena tveganja njegovo obvladovanje pri uporabi pesticidov, bionično varstvo rastlin, vpliv različnih praks upravljanja tal na funkcije in njihove ekosistemske storitve tal, ocena trajnosti agroživilskih oskrbnih in vrednostnih verig in njihovih omrežij ter pomoč pri povezovanje inovativnih mladih kmetov s potrošniki preko zelenih javnih naročil.

Pristop prof. dr. Debeljaka temelji na transdisciplinarnem sodelovanju z deležniki agroživilskega sektorja, rezultati njegovega raziskovalnega dela pa zagotavljajo zanesljivo podporo ključnih odločevalcev sodobnega kmetijstva.

09:45 – 10:45 Umetna inteligenca v agroživilstvu, primeri dobrih praks

  • Sistem za oceno in upravljanje trajnosti agroživilskih verig

Sistem za podporo odločanju PathFinder je bil razvit za ocenjevanje in upravljanje trajnosti agroživilskih verig. Trajnost ocenjuje po treh stebrih trajnosti – okoljskem, gospodarskem in družbenem – ter njihovih presečiščih: pravičnost, znosnost in sposobnost preživetja. Sistem zagotavlja delne ocene trajnosti za posamezne člene agroživilske verige (proizvodnja, predelava, transport in distribucija, trg in trgovci na drobno ter porabniki) in posamezne trajnostne stebre ter celovito oceno trajnosti in upravljanje celotne verige. Uporabnikom omogoča spreminjanje vhodnih spremenljivk, da bi ugotovili optimalno kombinacijo vhodnih spremenljivk posameznega člena v agroživilski verigi, ki vodijo do zadovoljive delne ali celotne trajnosti. Ponuja tudi predloge za spremembe na določenih področjih agroživilske verige za izboljšanje njene splošne ali delne trajnosti. DSS je razvit predvsem za oblikovalce politik, ki so odgovorni za razvoj trajnostnih strategij, politik in predpisov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja 2030. Njegova uporabnost bo prikazana na nacionalnih in mednarodnih študijah primerov kmetijsko-živilskih verig.