19 oktobra, 2022

Dr. Matjaž Mihelj, Fakulteta za elektrotehniko

Laboratorij za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani raziskuje in razvija sisteme za avtomatizacijo, robotizacijo in podporo odločanju na področjih industrije, gradbeništva, medicine in kmetijstva. Člani laboratorija aktivno delujejo v mednarodnih in domačih raziskovalnih in industrijskih projektih. Številne predlagane rešitve so bile vpeljane v redno uporabo. V okviru laboratorija deluje Center za sodelujočo robotiko…

Read More
19 oktobra, 2022

Dr. Sebastjan Šlajpah, Fakulteta za elektrotehniko

Laboratorij za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani raziskuje in razvija sisteme za avtomatizacijo, robotizacijo in podporo odločanju na področjih industrije, gradbeništva, medicine in kmetijstva. Člani laboratorija aktivno delujejo v mednarodnih in domačih raziskovalnih in industrijskih projektih. Številne predlagane rešitve so bile vpeljane v redno uporabo. V okviru laboratorija deluje Center za sodelujočo…

Read More
19 oktobra, 2022

Vinko Medved

Vinko Medved prihaja s sadjarske kmetije v Žikarcah v Slovenskih goricah. Jabolka pridelujejo na 14 hektarjev veliki parceli. Slaba tretjina ni pokrita s protitočnimi mrežami, vse nasade pa lahko namakajo, za kar imajo v svojem zajetju dovolj vode. Z namakanjem so se poleti rešili pred sušo. Na nižjih legah imajo sicer zaščito proti spomladanski pozebi,…

Read More
19 oktobra, 2022

Simon Čretnik

Simon Čretnik je aprila 2016 prevzel mlekarsko kmetijo na Pernovem pri Žalcu sredi Savinjske doline. Lansko pomlad je krave molznice preselili v nov večji hlev za prosto rejo, kjer imajo živali dovolj prostora za gibanje in ležanje na vedno suhih tleh. Inovativna tla so največja atrakcija tega hleva. Vanj je nizozemsko podjetje ID Agro vgradilo…

Read More
19 oktobra, 2022

Dr. Blaž Germšek, Kmetijski inštitut Slovenije

Dr. Blaž Germšek, predstojnik Infrastrukturnega centra Jablje Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS), se v svojem službenem in prostem času ukvarja predvsem z novimi tehnologijami v kmetijstvu, najbolj ga zanimajo predvsem breztalna (hidroponska) vzgoja rastlin v kontroliranih in v zavarovanih pogojih (rastlinjakih). Deluje na področju rastlinske pridelave v poljedelstvu, sadjarstvu in vrtnarstvu. Prav tako pa se ukvarja…

Read More
19 oktobra, 2022

Doc. dr. sc. Domagoj Zimmer, Fakulteta za agrobiotehniške znanosti Osijek

 

Read More
11 septembra, 2021

Peter Frankl, Časnik Finance

11:35 – 12:30  Agro Hi-tech natečaj 2022: razglasitev in predstavitev zmagovalcev 

Read More