Zadružna zveza Slovenije

»Zadruge imajo danes izjemen potencial svojega poslovnega razvoja. Zadružništvo je namreč sistem, ki ima vse vrednote trajnostnega gospodarstva, potrebuje le korak naprej v smeri sodobnih trženjskih pristopov in uvedbe učinkovitega ter integriranega poslovanja. Na poti v poslovni model prihodnosti je digitalizacija pomembna oblika preobrazbe, ki jo je treba izvesti celostno. Ker to za marsikatero zadrugo pomeni izziv, jim v Zadružni zvezi Slovenije podporo ponujamo v obliki svetovalnega programa celostne digitalne preobrazbe.«

Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, z.o.o.